Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2015.(VI.30.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016.01.01.

14/2015.( XI.29.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló

módosításáról

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2015.(VI.30.) – a továbbiakban „Ör” – rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (1) Az adó évi mértéke:

a) lakás esetén 7.300.- Ft,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 5.600.- Ft,

c) lakásbérleti jogonként 5.000.- Ft.”

2. § Az önkormányzat rendelete 2016. január 1. napján lép hatályba.

Csányoszró, 2015. november 24.

Nagyfi Endre
polgármester

Tóth László
jegyző

Kihirdetve: 2015. november 29.
Tóth László
jegyző