Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 27- 2019. 11. 20

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2015.(II.27.) rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

7/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete

módosításáról
Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és működési szabályzatáról megalkotott  önkormányzati rendeletét – a továbbiakban „R” – következők szerint módosítja:


1.§


(1) „R” 1. számú melléklete 7. pontja hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:


„7.)  Az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatásról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében kapott felhatalmazás alapján dönt

a) települési létfenntartási támogatásról,

b) települési temetési támogatásról;

c) települési gyermeknevelési támogatásról,

d)  elrendeli a köztemetést .”


(2) „R” 2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép:2.§


Az önkormányzat rendelete 2015. március 1. napján lép hatályba.

Kelt: Csányoszró, 2015. február 23..........................................................                                     ......................................................

                     jegyző                                                                              polgármester


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Csányoszró, 2015. február 27.                                                                                              ......................................................

                                                                                                                     jegyző


1. számú melléklet„2. számú melléklet

Az önkormányzat önként vállalt feladatai


Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja

Szociális ellátás területén:
  • települési létfenntartási támogatás,
  • települési temetési támogatás
  • települési gyermeknevelési támogatásról,


4/2015.(II.27.) Ör.

  • - Bursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndíj pályázat

szabályzat alapjánKözművelődési, kulturális területen:  • rendezvények, közösségi programok szervezése, lebonyolítása,

Költségvetési rendelet szerint


Egyéb területen :
  • mezei őrszolgálat fenntartása


- a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása:


Költségvetési rendelet szerint”


Mellékletek