Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 28- 2017. 10. 28

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2017.(IX.28.) rendelete

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendelete

módosításáról


Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletét – a továbbiakban Ör. – a  következők szerint módosítja:

1.§

Ör. 12.§  a következő (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) A képviselő-testület  a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az intézményi gyermekétkeztetés díját  2017. szeptember 1. napjától átvállalja.”


2. §

Az önkormányzat rendelete a kihirdetés napján lép hatályba.


Csányoszró, 2017. szeptember 27.

.........................................................                                     ..............................

                          jegyző                                                                                         polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csányoszró, 2017. szeptember   hó  28. nap

                                                                                                                 ....................................

                                                                                                                                         jegyző