Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01- 2018. 02. 01Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018.(II.1.) önkormányzatai rendelete a

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete módosításárólCsányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szervezeti és működési szabályzatáról megalkotott rendeletét   - a továbbiakban Ör. - a következők szerint módosítja:


1. §


Ör. 2. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§


Az önkormányzat rendelete 2018. február 1. napján lép hatályba.


Csányoszró, 2018.  január 23.
Nagyfi Endre

polgármesterTóth László

jegyző


Rendelet kihirdetve:


Csányoszró, 2018. február 1.

                                                                                                           Tóth László

                                                                                                              jergyző


1. melléklet az 1/2018.(II.1.) rendelethez


2. számú melléklet

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapjaSzociális ellátás területén:
- méltányossági ápolási díj megállapítása,

folyósítása                                                                          

15/2013. (XII.17) Ör.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndíj pályázat

szabályzat alapján

Gyermekvédelmi területen:


-  pénzbeli támogatások                                       15/2013. (XII.17) Ör.

- nyári gyermekétkeztetésEgyéb területen :
  • mezei őrszolgálat fenntartása


- a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása:


Költségvetési rendelet szerint