Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 02. 05- 2020. 02. 06

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2020.02.05.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

Hatályon kívül helyező rendelkezések

1. § (1) Hatályát veszti Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete telekadóról szóló 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezését 2020. január 1. napjától kell alkalmazni

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2020. február 5. napján lép hatályba.