Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 10. 15
Csányoszró község polgármesterének

4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az önkormányzat  2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást


264.356.217  Ft

Költségvetési bevétellel253.446.762  Ft

Költségvetési kiadással


10.745.709  Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyom jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadom el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.

2. §

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadom el.

(3) Az önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

 (4) Az önkormányzat  maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

(5)  A kormányzati funkciónkénti kiadásokat  8. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


5. §


Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba.

Csányoszró, 2020. május  28...........................................

.......................................

jegyző

polgármesterRendelet kihirdetve!


Csányoszró, 2020. május 29.
                                                                            Tóth László

                                                                                jegyző