Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 02


Csányoszró község polgármesterének

7/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) rendelete hatályon kívül helyezésérőlA  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:  1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Csányoszró Község Önkormányzatának az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 6/2015. (III.27.) rendeletét hatályon kívül helyezem.
  2. A jelen rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


Csányoszró, 2020. november 17.

polgármester

jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Csányoszró, 2020. november 18.


                                                                                                          jegyző