Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Csányoszró község polgármesterének

2021.05.31.

5/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

(2) A polgármester a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

251.434.609 Ft költségvetési bevétellel
192.947.948 Ft költségvetési kiadással
hagyom jóvá.
(4) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait részletezve a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadta el az alábbiak szerint:
Bevételek összesen: 87.172.015 Ft,
Kiadások összesen: 80.032.697 Ft
(5) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.
(6) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.

2. § Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3-4. melléklet szerint hagyom jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadom el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,6.1 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyom jóvá.

(4) Az önkormányzat maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá.

(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Csányoszró, 2020. május 28.
Mecskei Károly Tóth László
polgármester jegyző

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

3. melléklet

Az önkormányzat beruházási kiadásai

4. melléklet

Az önkormányzat felújításai kiadásai

5. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

6. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése

7. melléklet

Az önkormányzat pénzmaradványa

8. melléklet

Kormányzati funkciónkénti kiadások

9. melléklet

A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai