Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 07- 2022. 10. 07

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.07.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásának jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

1. § A szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 8/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „300” szövegrész helyébe az „500” szöveg és a „130” szövegrész helyébe a „160” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 7-én lép hatályba.