Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 15

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közvilágítás veszélyhelyzet idejére vonatkozó helyi működési rendjéről

2022.12.15.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csányoszró község közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésével összefüggő egyes, a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletben meghatározott elemekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közvilágítás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. § 39. pontjában meghatározott fogalom,

b) közvilágítási berendezés: a Vet. 3. § 40. pontjában meghatározott fogalom.

2. A közvilágítás időtartama és mértéke

3. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszély kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt Csányoszró község közigazgatási területén a működő közvilágítási berendezések 2023. január 1. napjától minden éjszaka 24:00 óra és másnap hajnal 4:00 óra közötti időtartamban a közvilágítási berendezés fényforrása nem üzemeltethető.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba.