Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Csányoszró község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(VIII.9.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 12. 16

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Csányoszró község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.(VIII.9.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezéséről

2022.12.16.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.