Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról szóló 3/2020. (III.25.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról szóló 3/2020. (III.25.) rendelete módosításáról

2023.02.25.

Csányoszró Község Önkormányzata a szociális földprogram megvalósításának helyi szabályairól a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján a következő szabályokat alkotja:

1. § A szociális földprogramról szóló 3/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szociális földprogramban részt vehet az a csányoszrói lakóhellyel rendelkező személy, aki

a) munkanélküli,

b) nyugdíjas,

c) rendszeres szociális segélyben részesülő,

d) megváltozott munkaképességű,

e) nagycsaládos.

(2) A szociális földprogramban való részvételi jogosultságot a képviselő-testület állapítja meg. A jogosultság megállapítása az ügyfél kérelme alapján történhet. ”

2. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.