Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról szóló 3/2020. (III.25.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 26- 2023. 02. 26

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális földprogramról szóló 3/2020. (III.25.) rendelete módosításáról1

2023.02.26.

Csányoszró Község Önkormányzata a szociális földprogram megvalósításának helyi szabályairól a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában biztosított felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján a következő szabályokat alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. február 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.