Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 16

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Általános indokolás

Indokolás

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a települési támogatásról és egyéb ellátásokról szóló
6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 25. § és a 26. §-ban foglaltak szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja - a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg. Rendeletében szabályozza a kötelezően biztosítandó alapszolgáltatások helyi szabályait. Besence Község Önkormányzat 2015-ben fogadta el a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét, melyet eddig 10 alkalommal módosított. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve új rendelet megalkotásáról döntött.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz: A rendelet célját, hatályát tartalmazza.

3-4 §-hoz: Eljárási rendelkezéseket tartalmaz

7-24. § A szabályozott ellátási formák leírását tartalmazza, továbbá szabályozza a támogatások nyújtásának jövedelmi feltételét, és kijelöli a polgármester hatáskörét.

25-34. A szociális szolgáltatások feltételrendszerét tartalmazza.