Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 28
a közművelődésről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat a rendeletét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg, figyelembe véve azt, hogy a rendeletalkotáshoz való jogot biztosítja az Alaptörvény is, a 32. cikk (2) bekezdésében.
Az önkormányzat számára e területen feladatot határoz meg
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés (7) pontja,
A helyi rendelet célja, hogy a települési önkormányzat eleget tegyen a Kultv. 83/A. § (1) bekezdés szerinti kötelezésnek, azaz a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a Kultv. és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza
- az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét,
- a közművelődési feladatellátás formáját, módját és mértékét.