Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05
2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendeletben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.