Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19
a 2021. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Csányoszró község polgármester 2021. február 10-én fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület nevében eljáró polgármester a gazdálkodási évben tájékoztatást kapott az időarányos teljesítésekről. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 202.493.731 Ft-ban fogadta el. A költségvetés főösszege év közben növekedett. Az előirányzat növekedés oka a működési célú állami támogatások, a saját működési, és felhalmozási célú átvett pénzeszközök többlet bevételei voltak. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a kiadások és bevételek egyensúlyban tartása volt az alapvető szempont. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a folyamatos fizetőképességet biztosítani. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, melyek továbbítása a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta.