Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetkezés helyi rendjéről

Hatályos: 2022. 09. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.02.
a temetkezés helyi rendjéről
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet célja, hogy meghatározza
- a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket,
- a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait,
- a temetési hely gazdálkodási szabályait,
- a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait,
- a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját,
- a temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
A rendelet célja továbbá, hogy a köztemető esetében a temető használati rendjét - a TeTv. 6. § (4) bekezdés szerinti előírásnak eleget téve - rendeletben szabályozza.