Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 22

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.22.
a 2022. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.
Csányoszró Község Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amely e rendelet szerint kerül beterjesztésre.