Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
az elhagyott hulladék felszámolásáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosító rendelet tervezet előkészítésére a Hgt. 35. § (1) bekezdésének – 2021. március 1. napján hatályba lépett – h) pontja alapján került sor, mely szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét.
Előbbiekre figyelemmel szükséges a Rendelet Hgt. 35. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezésekkel való kiegészítése.