Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.15.
2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester -a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépést követő negyvenötödik napig- benyújtja a képviselő testületnek. A 2024. évi költségvetési főösszeg 235.183.011.-Ft-ban került meghatározásra, melyet kiadások és bevételek bontásban a rendelet 1. - 12. számú mellékletei tartalmaznak.