Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról

Hatályos: 2024. 04. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.01.
a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjáról
Végső előterjesztői indokolás
Az anyakönyvi törvény felhatalmazása alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről a 3/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelet rendelkezett, mely rendelet alaki és tartalmi hiányosságai miatt szükséges a hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.