Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 21- 2023. 10. 21

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.21.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017 (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 22.§ (2) bekezdése alapján.”

2. § Hatályát veszti az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017 (VI.14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző