Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 05- 2024. 04. 05

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2020. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.05.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C § (2) bekezdésében, valamint a 45. § (6) bekezdésében, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 10/2020.(XI.16.) Ök. rendelet módosításáról (továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2020.(XI.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Rácz János
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének díja

Egységnyi nettó díjtétel

Egységnyi díjtétel 27% ÁFÁ-val

Magánszemélyektől szállított szennyvíz esetén


788,-Ft/m3


1000,-Ft/m3

Vállalkozások, gazdasági társaságoktól szállított szennyvíz esetében


1063,-Ft/m3


1.350,-Ft/m3

Önkormányzat és intézményeitől szállított szennyvíz esetében


598,-Ft/m3


760,-Ft/m3