Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 02- 2024. 09. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.02.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21. §-ában, 29. § (1)-(2) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 9/2016. (XII.30.) Ök. sz. rendelet módosításáról az (továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2024. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet a 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.