Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 01- 2024. 09. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.09.01.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1)-(2) bekezdésében, 18. § (1a) bekezdésében, 21. §-ában, 29. § (1)-(2) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 9/2016. (XII.30.) Ök. sz. rendelet módosításáról az (továbbiakban: R.) az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2024. szeptember 2-án hatályát veszti.

Rácz János
polgármester

Dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Nyersanyagköltség

Norma (Ft)

Bruttó norma (Ft)

Nettó rezsi költség (Ft)

Norma + nettó rezsi (Ft)

Áfa összege (Ft)

Bruttó
összeg (Ft)

Bölcsőde 4X
(230 nap)

408 Ft

518 Ft

475 Ft

883 Ft

238 Ft

1 121 Ft

Óvoda 3X
(220 nap)

551 Ft

700 Ft

475 Ft

1026 Ft

277 Ft

1 303 Ft

Iskola 3X
(185 nap)

646 Ft

820 Ft

475 Ft

1121 Ft

303 Ft

1 423 Ft

Iskolai ebéd
(185 nap)

370 Ft

470 Ft

475 Ft

845 Ft

228 Ft

1 073 Ft

Vendégétkeztetés
A és B menü

413 Ft

525 Ft

475 Ft

888 Ft

240 Ft

1 128 Ft

Vendégétkeztetés
C menü

435 Ft

552 Ft

475 Ft

910 Ft

246 Ft

1 156 Ft

2. melléklet a 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Az önkormányzat által biztosított kedvezmények mértéke és a fizetendő személyi térítési díjak

Önkormányzati támogatás összege(Ft)

Fizetendő bruttó személyi térítési díj (Ft)

1 121 Ft

- Ft

603 Ft

700 Ft

603 Ft

820 Ft

603 Ft

470 Ft

0 Ft

1 250 Ft

0 Ft

1 300 Ft