Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 06- 2024. 04. 05

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2024.04.06.

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.