Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 385 915 203 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 230.504.222 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 154.745.195 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 1.105.520 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 126.901.439 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 154.305.461 Ft -ban,

f) a finanszírozási kiadását 104.268.569 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 230 504 722 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 128 027 055 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 1 732 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 54 272 963 forint
ad) közhatalmi bevételek 22 230 000 forint
ae) működési bevételek 24 477 472 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 495 000 forint
b) felhalmozási bevételek 1 105 520 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 050 520 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 55 000 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 154 305 461 forint
ca) maradvány igénybevétele 148 873 807 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 5 431 654 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 0 forint”

3. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 154 745 195 forint
aa) személyi jellegű kiadások 76 187 105 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 539 300 forint
ac) dologi jellegű kiadások 39 262 476 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 200 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 5 642 727 forint
af) működési tartalék 24 093 687 forint
b) felhalmozási kiadások 126 901 439 forint
ba) beruházások 125 754 639 forint
bb) felújítások 1 146 800 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 104 268 569 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 4 536 165 forint
cc) irányító szervi támogatás 99 658 090 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 74 314 forint”

4. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 24 093 687 Ft általános tartalékot céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a a Képviselő-testület dönt.”

5. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési fő összegét 59 657 301forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 35.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 58.465.301 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.192.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 59.622.301 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

6. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 35.000 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 35.000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 59.622.301 forint
ca) maradvány igénybevétele 35 493 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 59.586.808 forint”

7. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 58.465.301 forint
aa) személyi jellegű kiadások 48.373.371 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 180 924 forint
ac) dologi jellegű kiadások 3.911.006 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 1.192.000 forint
ba) beruházások 892.000 forint
bb) felújítások 300.000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

8. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2023. évi költségvetési fő összegét 69.717.976 forintban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetésének

a) a működési bevételi főösszegét 29.421.000 Ft-ban,

b) a működési kiadási főösszegét 68.717.976 Ft-ban,

c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.000.000 Ft-ban,

e) a finanszírozási bevételét 40.296.976 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadását0 Ft-ban állapítja meg”

9. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetési bevételek 29.421.000 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 29.421.000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint”

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 40.496.976 forint
ca) maradvány igénybevétele 225 694 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 40.071.282 forint”

10. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 68.717.976 forint
aa) személyi jellegű kiadások 20.738.527 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 749 forint
ac) dologi jellegű kiadások 45.358.968 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 1.732 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 500.000 forint
ba) beruházások 500 000 forint
bb) felújítások 500 000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

11. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.

(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.”

12. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.

Rácz János
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

198 109 556

230 504 222

116%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

118 917 274

154 745 195

130%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

114 396 278

128 027 055

112%

aa)

Személyi jellegű kiadások

61 096 355

76 187 105

125%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 923 563

17 923 563

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 989 200

7 539 200

108%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

39 293 020

46 968 086

120%

ac)

Dologi jellegű kiadások

37 967 476

39 262 476

103%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

53 917 529

56 412 756

105%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

2 000 000

2 200 000

110%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

2 715 446

2 715 446

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

2 968 827

5 462 727

184%

Működési célú kiegészítő támogatások

2 920 720

-

af)

Működési tartalék

7 895 416

24 093 687

305%

Elszámolásból származó bevétel

546 720

1 086 484

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

126 542 522

126 901 439

100%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

1 732

-

ba)

Beruházási kiadások

126 542 522

125 754 639

99%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

46 733 898

54 272 963

116%

bb)

Felújítási kiadások

0

1 146 800

-

ad)

Közhatalmi bevételek

13 166 000

22 230 000

169%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

ae)

Működési bevételek

23 433 380

24 477 472

104%

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

101 523 567

104 268 569

103%

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

380 000

1 495 000

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 536 165

4 536 165

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

1 105 520

-

cc)

Irányító szervi támogatás

96 913 090

99 658 090

103%

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 050 520

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

74 312

74 314

100%

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

55 000

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

148 873 807

154 305 461

104%

ca)

Maradvány igénybevétele

148 873 807

148 873 807

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 431 654

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ce)

Irányító szervi támogatás

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

346 983 363

385 915 203

111%

ÖSSZES KIADÁS

346 983 363

385 915 203

111%

2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

35 000

-

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

56 957 301

58 465 301

103%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

48 016 379

48 373 371

101%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 180 924

6 180 924

100%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

15 000

-

ac)

Dologi jellegű kiadások

2 759 998

3 911 006

142%

ad)

Közhatalmi bevételek

0

0

-

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

0

-

ae)

Működési bevételek

0

20 000

-

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

-

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

af)

Működési tartalék

0

0

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1 192 000

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

-

ba)

Beruházási kiadások

0

892 000

-

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

bb)

Felújítási kiadások

0

300 000

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 957 301

59 622 301

105%

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

-

ca)

Maradvány igénybevétele

35 493

35 493

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ce)

Irányító szervi támogatás

56 921 808

59 586 808

105%

ÖSSZES BEVÉTEL

56 957 301

59 657 301

105%

ÖSSZES KIADÁS

56 957 301

59 657 301

105%

3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

19 791 000

29 421 000

149%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

59 007 976

68 717 976

116%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

-

aa)

Személyi jellegű kiadások

20 444 227

20 738 527

101%

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 618 749

2 618 749

100%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

-

ac)

Dologi jellegű kiadások

35 945 000

45 358 968

126%

ad)

Közhatalmi bevételek

0

0

-

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

0

0

-

ae)

Működési bevételek

19 791 000

29 421 000

149%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

0

1 732

-

af)

működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

af)

Működési tartalék

0

0

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 000 000

1 000 000

100%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

-

ba)

Beruházási kiadások

500 000

500 000

100%

ba)

Felhamozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

bb)

Felújítási kiadások

500 000

500 000

100%

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

-

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 216 976

40 296 976

100%

cc)

Irányító szervi támogatás

0

0

-

ca)

Maradvány igénybevétele

225 694

225 694

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ce)

Irányító szervi támogatás

39 991 282

40 071 282

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

60 007 976

69 717 976

116%

ÖSSZES KIADÁS

60 007 976

69 717 976

116%