Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 30

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III.29.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település

Helyr.szám

Fkép

Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter(m2)

Önk%

Önk.tul(m2))

53

Egerág

029/2 / /

1

út

14732

100

14732