Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 30

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 4/2012. (III.29.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.