Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 21

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.21.
az Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 4/2017.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján „a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontja alapján „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 5. § (1) bekezdése szerint „a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”
Az Eütv. 6. § (1) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.
A 2015. évi CXXIII. törvény 22. §-ának módosításával az ügyeleti ellátást a miniszter (6) bekezdés szerinti közleményének közzétételét követő 30. naptól az állami mentőszolgálat látja el. Azon a területen, ahol az állami mentőszolgálat látja el a feladatot a határnaptól a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra a települési önkormányzat által kötött feladat-ellátási szerződés a hatályát veszti.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az ügyeleti ellátásra vonatkozó új szabályozást tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályvesztő rendelkezést tartalmazza.
A 3. §-hoz
Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.