Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 01. 17

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.17.
Egyes helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot.
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül.
A Jat.13. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 2. §-hoz
(1) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(2) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(3) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(4) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(5) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(6) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(7) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(8) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(9) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(10) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
(11) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.