Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 01

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.09.01.
az étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 9/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Általános indokolás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § alapján a térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. és 2. melléklet módosításáról dönt.
A 2. §-hoz
A hatályba lépés és a hatályvesztést tartalmazza.
Az 1. melléklethez
Nyersanyagköltség számítást tartalmazza.
A 2. melléklethez
Az önkormányzat által megállapított kedvezmények mértékét és a fizetendő bruttó személyi térítési díjat tartalmazza.