Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2024. 04. 05

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.05.
a Helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 22. § „Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes
a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket;
b) régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat;
c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket;
d) növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat;
e) élőállat gyűjteményeket;
f) földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat, ásványtársulásokat, ősmaradványokat;
g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit;
h) felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét;
i) álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat;
j) tipikus és ritka talajszelvényeket;
k) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékeket.”
A helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési önkormányzat nyilvánít védetté.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint „a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A hatályon kívül helyezett rendelet megnevezését tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba lépő és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.