Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.30.
az Önkormányzat Vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. §-a, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Rendelet aktualizálása szükséges. A képviselő-testület korábbi döntése alapján a telekmegosztás után kialakított hrsz-okat át kell vezetni a rendeleten és a vagyonkataszteren.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. melléklet 53. sor módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A hatályba lépő rendelkezést tartalmazza, illetve a hatályon kívül helyezésről dönt.
Az 1. melléklethez
A módosult mellékletet tartalmazza.