Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 11- 2014. 02. 11

Vokány Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.10.)önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2014.02.11.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLVIII. tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2005.(IX.14.) önkormányzati rendelet 10. § (5) bekezdése, 29. § (4) bekezdése, illetve 36/A. §-a és az azt megelőző „Szociális temetés” alcím e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. február 12. napjával.