Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2018. 12. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításárólVokány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában  leírt jogkörével élve, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdésének f) pontja alapján  az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(III.29.) önkormányzati  rendeletét (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:


1.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2.§ E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.Vokány, 2015. április 28.               Mester Mihályné                                                                 Spánné Csalos Beáta

                  polgármester                                                                                jegyzőKihirdetve a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán): 2015. április 30.                                                                                                           Spánné Csalos Beáta

                                                                                                                      jegyző

                                                                                                       

Mellékletek