Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2015. 05. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.)önkormányzati rendelete

Vokány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.05.01.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § . Vokány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az alábbi „6.1. Helyi népszavazás” alcímmel egészül ki:

„6.1. Helyi népszavazás

24/A §. A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.”

2. § . E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 2. napjával.