Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XII.18.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról

Hatályos: 2017. 12. 19- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XII.18.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról

2017.12.19.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja

2018. évben 45.000.- Ft.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseket 2018. január 1.

napjától kell alkalmazni.
1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 10.§-a.