Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2017. 12. 19- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről

2017.12.19.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott határozatlan időre kinevezett középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke egységesen a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a (húsz százaléka).

2. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 11.§-a.