Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(I.25.)önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 01. 26- 2018. 01. 26

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2018. (I.25.) önkormányzati rendelete


az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos, egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérőlVokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község címeréről, zászlójáról szóló 8/1999.(VIII.6.) önkormányzati rendeletének 4.§ (4) bekezdése hatályát veszti.


2.§ Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 12/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelete 7.§ (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.


3.§ Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 23/2005.(X.26.) önkormányzati rendelet.


5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. E rendelet hatályba lépését követő első napon hatályát veszti.


            Mester Mihályné                                                     Csalos Beáta

                polgármester                                                               jegyzőA rendeletet a képviselő-testület a 2018. január 24-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2018. január 25-én.
                                                                                              Csalos Beáta

                                                                                                     jegyző