Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XII.11.)önkormányzati rendelete

az Újpetrei Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 12. 09- 2020. 12. 30

Vokány  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XII.11.) önkormányzati rendelete az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítésérőlVokány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában  leírt jogkörével élve, a közszolgálati tisztségviselőkről  szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott határozatlan időre kinevezett középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke egységesen a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a (húsz százaléka).2.§ E rendelet 2020. január  1. napján lép hatályba.
Mester Mihályné                                                         Csalos Beáta

                        polgármester                                                               jegyző
A rendeletet a képviselőtestület a 2019. december 10-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2019. december 11-én.
                                                                                                          Csalos Beáta

                                                                                                               jegyző                    

Mellékletek