Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(I.29.)önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 01. 30


Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(I.29.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában, meghatározott feldatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019.(XI.20.) rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:„(4) Az önkormányzat  iratkezelési feladatait az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket a Hivatal jóváhagyott Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. A képviselő-testület az iratkezelés felügyeletével a jegyzőt bízza meg.”2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Mester Mihályné                                                                               Csalos Beáta

               polgármester                                                                                        jegyzőA rendeletet a képviselőtestület a 2020. január 28-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2020. január 29-én.                                                                                                          Csalos Beáta

                                                                                                               jegyző


Mellékletek