Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

2021.01.01.

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja

2021. évben 55.000,- Ft.

2. § A rendelet a 2021. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 13.§-a.