Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2022. 05. 27

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről

2021.01.01.

Vokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott határozatlan időre kinevezett középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke egységesen a köztisztviselők alapilletményének 20 %-a (húsz százaléka).

2. § A rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 8/2022.(V.27.) ör. 14.§-a.