Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(III.16.)önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 03. 17

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  4/2021.(III.16.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 10/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításárólA katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében Vokány község polgármestereként a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendelem:1.§ A 10/2018.(X.25.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)  39.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


a) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében; „


2.§ Az Ör. 39.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében;„3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                              Mester Mihályné                     Csalos Beáta

                                   polgármester                                      jegyző
A rendeletet a polgármester 2021. március 12. napján fogadta el. Kihirdetésre került 2021. március 16. napján.                                                                                              Csalos Beáta

                                                                                              jegyző

Mellékletek