Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2025. 01. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

2024.01.01.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 55.000,- Ft.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 2-án hatályát veszti.