Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 11/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 11/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 11/2004. (IV. 14.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Hatályát veszti a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló 11/2004. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.