Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Indokolás

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeleta költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet-tervezet 1. §-a Vokány Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.