Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2024. 06. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.01.
a falugondnoki szolgálatról
Részletes indokolás
Az 1–18. §-hoz
Vokány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (1)-(2) bekezdése alapján jogosult falugondnoki szolgálat működtetésére. A település a Magyar Falu Program keretében falugondnoki busz megvásárlására jogosult, és kötelezettségként falugondoki szolgálatot hoz létre és működtet.
Az 1-2. §-hoz
A rendelet rögzíti a szabályozás célját, és hatályát. Jelentősége a településen élők életkörülményeinek javítása.
A 3. §-hoz
A rendelet felsorolja a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapfeladatokat, kiegészítő feladatokat, valamint a segítő szolgáltatásokat.
A 4–8. §-hoz
A falugondnoki szolgálat által ellátott alapfeladatokat határozza meg, mely szolgáltatások térítésmentesek az igénybe vevők számára. Az alapfeladatok ellátása községünkben elsősorban a településen élők számára nyújtanak segítséget, a bevásárlás, a gyógyszerek kiváltása, a háziorvosi rendelőbe szállítás, továbbá az óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása tekintetében. A falugondnoki szolgálat feladatait, az érintett személyek igényeinek figyelembe vételével látja el.
A 9–14. §-hoz
A falugondnoki szolgálat által ellátott egyéb feladatokat részletezi. Ennek keretében a személyszállítás, valamint az önkormányzati rendezvények lebonyolítása és a kapcsolattartási feladatok kerülnek előtérbe. A falugondnoki szolgálat funkciója sokrétű és szerteágazó, ezért szükséges az ellátandó feladatok rangsorolása.
A 15. §-hoz
A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszerét határozza meg.
A 16-17. §-hoz
A rendelet rögzíti a falugondnok feletti munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó szabályokat, a falugondnoki szolgálat ellátásának főbb jellemzőit.
A 18. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.